2023 Challenges

Tijdens de Sensor Data Challenge werken teams aan verschillende challenges binnen het thema vinden en verplaatsen. Details van de challenges zijn vindbaar door op de gelinkte pdf te klicken!

 • Toolfinder (HHs - lectoraat Smart Sustainable Manufacturing)
  • Hoe beperk je de zoektijd naar 'misplaced' tools binnen verschillende ruimtes?
 • Multi-modal Verplaatsingsgedrag (CBS, HHs - lectoraat Platformeconomie en lectoraat Smart Sensor Systems)
  • Breng in kaart het gebruik en de afweging van de reiziger bij de keuze en afweging van het gebruik van openbaarvervoer en deelmobiliteit. En hoe kunnen we dat be├»nvloeden?
 • Stopmotieven (CBS, Universiteit Utrecht)
  • Bedenk een combinatie van een sensorsysteem, publieke online data en mobile device waarmee werk- of dagelijkse activiteiten op een stop geclassificeerd kunnen worden. (Wie doet wanneer wat, waar, en waarom?)
 • Hittestress in kaart brengen (RIVM, Samen meten programma)
  • Met real-time data hitte hotspots in steden en mogelijke oorzaken hiervan inzichtelijk maken voor bewoners tijdens bijvoorbeeld een hittegolf.

Voor eerdere challenges zie selecteer een eerder jaar in deze tab.